XX Sesja Rady Miejskiej w Lipsku

w dniu 2021-02-26, godz. 11:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy...)Głosowanie (Rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy...)Głosowanie (Rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianam...)

3.Przyjęcie protokołu z XIX sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XIX sesji.)

4.Pisemne interpelacje i pisemne zapytania radnych.

5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Sprawozdanie Burmistrza z działalności w...)

6.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały w spraw...)

7.Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Lipsk do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Głosowanie (Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Li...)

8.Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uzyskania przez Rząd RP pisemnej gwarancji od producentów szczepionek na COVID-19.

Głosowanie (Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji d...)

9.Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej obrony prawdy, godności i wolności człowieka.

Głosowanie (Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji d...)

10.Uchwała w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Głosowanie (Uchwała w sprawie warunków i trybu przyz...)

11.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Saperów, stanowiącej własność Gminy Lipsk.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ust...)

12.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipsk.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ust...)

13.Uchwała w sprawie zmian opłat w 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w lokalach gastronomicznych na terenie Gminy Lipsk.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian opłat w 2021 za...)

14.Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lipsk.

Głosowanie (Przedstawienie sprawozdania z wysokości...)

15.Wolne wnioski i informacje.

16.Zamknięcie obrad.