XXII Sesja Rady Miejskiej w Lipsku

w dniu 2021-04-29, godz. 11:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXI sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXI sesji.)

4.Pisemne interpelacje i zapytania radnych.

5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Sprawozdanie Burmistrza z działalności w...)

6.Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy...)

7.Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Lipsk.

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia wysokości di...)

8.Uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipsk w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia projektu re...)

9.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok dla Gminy Lipsk.

Głosowanie (Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020...)

10.Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2020 rok.

11.Wolne wnioski i informacje.

12.Zamknięcie obrad.