XXV Sesja Rady Miejskiej w Lipsku

w dniu 2021-09-29, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.)

4.Pisemne interpelacje i pisemne zapytania radnych.

5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Sprawozdanie Burmistrza z działalności w...)

6.Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy...)

7.Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r. i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Głosowanie (Przyjęcie informacji o przebiegu wykonan...)

8.Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Lipsk na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. (lata 2017-2018).

Głosowanie (Raport z realizacji programu ochrony śro...)

9.Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Lipsk na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. (lata 2019-2020).

Głosowanie (Raport z realizacji programu ochrony śro...)

10.Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipsk na lata 2021-2025 z perspektywą do 2027 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Och...)

11.Uchwała w sprawie pomnika przyrody "Modrzewie Jesionowskie".

Głosowanie (Uchwała w sprawie pomnika przyrody "Modr...)

12.Uchwała w sprawie przekazania wniosku według właściwości.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przekazania wniosku we...)

13.Przedstawienie informacji o podmiocie wyznaczonym do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy na cele społeczne oraz opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Augustowie dotyczącej potrzeb w zakresie wykonywania pracy przez skazanych.

Głosowanie (Przedstawienie informacji o podmiocie wy...)

14.Sprawozdanie z działalności ZSS w Lipsku w roku 2020/2021.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności ZSS w Lipsku...)

15.Sprawozdanie z działalności SP w Bartnikach w roku 2020/2021.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności SP w Bartnik...)

16.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2020/2021.

Głosowanie (Informacja o stanie realizacji zadań ośw...)

17.Informacje dotyczące oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych za 2020 r.

Głosowanie (Informacje dotyczące oświadczeń majątkow...)

18.Wolne wnioski i informacje.

19.Zamknięcie obrad.