I Sesja Rady Miejskiej w Lipsku

w dniu 2018-11-22, godz. 10:00

1.Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Lipsku.

2.Złożenie ślubowania przez radnych.

3.Złożenie ślubowania przez Burmistrza Lipska.

4.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

5.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku.

Głosowanie (Podjecie uchwały w sprawie Regulaminu gł...)

6.Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku.

Głosowanie (Zamknięcie listy zgłoszeń kandydatów)Głosowanie (Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowad...)

7.Wybór Przewodniczącego Rady.

Głosowanie (Zamknięcie listy zgłoszeń)Głosowanie (Stwierdzenie wyboru Przewodniczącego Rad...)

8.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.

Głosowanie (Zamknięcie listy kandydatów.)Głosowanie (Stwierdzenie wyboru Wiceprzewodniczącego...)

9.Podjęcie uchwał:

Głosowanie (a) w sprawie ustalenia składu osobowego...)Głosowanie (b) w sprawie ustalenia składu osobowego...)Głosowanie (Podjęcie uchwał: w sprawie ustalenia s...)Głosowanie (d)uchwała w sprawie ustalenia składu oso...)Głosowanie (e) w sprawie ustalenia składu osobowego...)

10.Interpelacje i zapytania.

11.Wolne wnioski.

12.Zakończenie obrad sesji Rady Miejskiej w Lipsku.