V sesja Rady Miejskiej w Lipsku

w dniu 2019-04-29, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z IV sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z IV sesji.)

4.Pisemne interpelacje i zapytania radnych.

5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Sprawozdanie Burmistrza z działalności w...)

6.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Lipska.

Głosowanie (Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi wn...)

7.Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Lipsk.

Głosowanie (Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomośc...)

8.Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018.

Głosowanie (Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społ...)

9.Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku za 2018r.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gm...)

10.Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2018 r.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Samodzielneg...)

11.Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipsku za 2018 r.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Zakładu Gosp...)

12.Wolne wnioski i informacje.

13.Zamknięcie obrad.