VII Sesja Rady Miejskiej w Lipsku

w dniu 2019-08-13, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Zmiany porządku obrad.)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianam...)

3.Przyjęcie protokołu z VI sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VI sesji.)

4.Pisemne interpelacje i pisemne zapytania radnych.

5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Sprawozdanie Burmistrza z działalności w...)

6.Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie modernizacji drogi Białystok - Augustów – Suwałki

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska w...)

7.Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy...)

8.Przedłożenie Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

9.Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipsku.

Głosowanie (Uchwała w sprawie powołania Rady Społecz...)

10.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/207/18 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipsk

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/...)

11.Uchwała w sprawie wzoru wniosku na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

Głosowanie (Uchwała w sprawie wzoru wniosku na wypła...)

12.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki położonej w obrębie Lipsk, oznaczonej nr geodezyjnym 112/1, gm. Lipsk, stanowiącą własność Gminy Lipsk na okres 10 lat i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyd...)

13.Uchwała w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Lipsku na rzecz Gminy Lipsk

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia darowizny ni...)

14.Wolne wnioski i informacje.

15.Zamknięcie obrad.