VIII Sesja Rady Miejskiej w Lipsku

w dniu 2019-09-24, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Zmiana porządku obrad poprzez wykreśleni...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianam...)

3.Przyjęcie protokołu z VII sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VII sesji.)

4.Pisemne interpelacje i pisemne zapytania radnych.

5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Sprawozdanie Burmistrza z działalności w...)

6.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

7.Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Głosowanie (Autopoprawka treści uchwały w sprawie zm...)Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy...)

8.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2019-2030.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

9.Sprawozdanie z działalności ZSS w Lipsku w roku 2018/19.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności ZSS w Lipsku...)

10.Sprawozdanie z działalności SP w Bartnikach w roku 2018/19.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności SP w Bartnik...)

11.Sprawozdanie z działalności SP w Rygałówce w roku 2018/19.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności SP w Rygałów...)

12.Wolne wnioski i informacje.

13.Zamknięcie obrad.