XII Sesja Rady Miejskiej w Lipsku

w dniu 2020-02-12, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianam...)

3.Przyjęcie protokołu z XI sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XI sesji.)

4.Pisemne interpelacje i pisemne zapytania radnych

5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym

Głosowanie (Sprawozdanie Burmistrza z działalności w...)

6.Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lipsk.

Głosowanie (Przedstawienie sprawozdania z wysokości...)

7.Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Rygałówce wraz z oddziałem przedszkolnym

Głosowanie (Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szk...)

8.Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipsk oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 r

Głosowanie (Uchwała w sprawie planu dofinansowania f...)

9.Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku

Głosowanie (Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na...)

10.Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego dotyczącej płatności bezgotówkowych

Głosowanie (Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji F...)

11.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku

Głosowanie (Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na...)

12.Uchwała w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

Głosowanie (Uchwała w sprawie pozbawienia statusu po...)

13.Wolne wnioski i informacje

14.Zamknięcie obrad