XIV Sesja Rady Miejskiej w Lipsku

w dniu 2020-04-20, godz. 10:00

1.Otwarcie obrad

2.Przyjęcie porządku obrad

Głosowanie (Rozszerzenie porządku obrad o dodatkowy...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianam...)

3.Przyjęcie protokołu z XIII sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XIII sesji)

4.Pisemne interpelacje i zapytania radnych

5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym

Głosowanie (Sprawozdanie Burmistrza z działalności w...)

6.Uchwała w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rygałówce wraz z oddziałem przedszkolnym

Głosowanie (Uchwała w sprawie likwidacji Szkoły Pods...)

7.Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci...)

8.Uchwała w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Lipsk publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Głosowanie (Uchwała w sprawie ustalenia sieci prowad...)

9.Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2019 rok

10.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Lipsk

Głosowanie (Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019...)

11.Wolne wnioski i informacje

12.Zamknięcie obrad