XVII Sesja Rady Miejskiej w Lipsku

w dniu 2020-09-30, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Zmiana porządku obrad poprzez przesunięc...)Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad wraz ze zmianam...)

3.Przyjęcie protokołu z XVI sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XVI sesji)

4.Pisemne interpelacje i pisemne zapytania radnych

5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym

Głosowanie (Sprawozdanie Burmistrza z działalności w...)

6.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lipsk do Porozumienia Terytorialnego „Augustowsko – Biebrzański Park Turystyczny.”

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na prz...)

7.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu.

Głosowanie (Uchwała w sprawie udzielenia pomocy fina...)

7.Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy...)

8.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipsk na lata 2020-2034

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Pr...)

9.Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Głosowanie (Przyjęcie informacji o przebiegu wykonan...)

10.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony 10 lat i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaw...)

11.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipsk w 2020 roku

Głosowanie (Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie pr...)

12.Informacje dotyczące oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych za 2019 r

Głosowanie (Informacje dotyczące oświadczeń majątkow...)

13.Sprawozdanie z działalności ZSS w Lipsku w roku 2019/2020

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności ZSS w Lipsku...)

14.Sprawozdanie z działalności SP w Bartnikach w roku 2019/2020

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności SP w Bartnik...)

15.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2019/2020

Głosowanie (Informacja o stanie realizacji zadań ośw...)

16.Wolne wnioski i informacje

17.Zamknięcie obrad