XVIII Sesja Rady Miejskiej w Lipsku

w dniu 2020-11-13, godz. 10:00

1.Otwarcie obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie porządku obrad.)

3.Przyjęcie protokołu z XVII sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XVII sesji.)

4.Pisemne interpelacje i pisemne zapytania radnych.

5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Sprawozdanie Burmistrza z działalności w...)

6.Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Głosowanie (Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy...)

7.Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Uchwała w sprawie określenia wysokości s...)

8.Informacja o stawkach podatku rolnego i leśnego na 2021 r.

Głosowanie (Informacja o stawkach podatku rolnego i...)

9.Informacje o opłatach lokalnych na 2021 r.

Głosowanie (Informacje o opłatach lokalnych na 2021...)

10.Przedłożenie Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

11.Przedłożenie Radzie Miejskiej projektu budżetu na 2021 r.

12.Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Lipsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2021”.

Głosowanie (Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu ws...)

13.Wolne wnioski i informacje.

14.Zamknięcie obrad.